Privacy policy

  • Vi samlar inte in, lagrar eller säljer vidare någon form av data kopplat till användaren i våra appar.

  • Vi kommer aldrig att göra det.

  • Slut.